Byggkonsulting

I företaget finns 40 års erfarenhet inom byggmästeri i ledande ställning. Vi utför alla typer av uppdrag, från totalåtagande till enskilda delar, såsom bl a:

- Byggentreprenadsbesiktning
- Byggledning
- Utredningar Handelskammaren
- Byggherreombud

- Installationssamordning

- Underhållsplaner

För vidare information, vänligen kontakta oss.

Spik