Byggkonsulting

I företaget finns 40 års erfarenhet inom byggmästeri i ledande ställning.

Vi utför alla typer av uppdrag, från totalåtagande till enskilda delar, såsom bl a:

 

 

- Byggentreprenadsbesiktning
- Byggledning
- Utredningar Handelskammaren
- Byggherreombud 
- Installationssamordning 
- Underhållsplaner

För vidare information, vänligen kontakta oss.

Spik