Byggkonsulting

I företaget finns 50 års erfarenhet inom byggmästeri i ledande ställning.

Vi utför alla typer av uppdrag, från totalåtagande till enskilda delar, såsom bl a:

 

 

- Byggentreprenadsbesiktning


- Byggherreombud 

- Underhållsplaner

För vidare information, vänligen kontakta oss.

Spik